Organizacja wielokulturowa

Organizacja wielokulturowaorganizacja, która powstała w wyniku przejęć, połączeń, zakupów i sojuszy. Cechą charakterystyczną jest duża różnorodność i to, że jest w stanie wykorzystać korzyści jakie stworzyła wielokulturowość i odpowiednio je spożytkować.

BibliografiaEdytuj

  • Andrzej Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2004