Otwórz menu główne
Orograficzna mapa Syberii Wschodniej

Orografia (ὄρος – góra, -grafía – opis) to:

  • dział geomorfologii zajmujący się charakterystyką form rzeźby powierzchni Ziemi,
  • dział geografii zajmujący się rozmieszczeniem, opisem i klasyfikacją gór.

W odniesieniu do rzek, strumieni, potoków, dolin, żlebów itp. używa się terminu orograficznie do określenia prawej lub lewej strony (patrząc w kierunku biegu rzeki, strumienia czy w kierunku spadku doliny, żlebu).