Osorkon (arcykapłan Amona)

R8U36D1 Q3
N35
M17Y5
N35
N5
Z1
V4Aa18D21
V31
N35
Hem-neczer-Tepi-en-Amon-Re Osorkon w hieroglifach

OsorkonHem-neczer-Tepi-en-Amon-Re OsorkonBoski Ojciec Pierwszy Prorok Amona-Re Osorkon- wielki kapłan Amona-Re. Prawdopodobnie syn Takelota II i Karomy III, wnuk Nimlota II. W wyniku gwałtownych protestów, skierowanych przeciw niemu i jego zwolenników, zmuszony do emigracji. W jego zastępstwie władzę kapłańską sprawował Harsiese II. Wydarzenia te były prawdopodobnie współczesne objęciu władzy przez Takelota II – jego ojca. W 10. roku panowania Takelota II, Osorkon podjął nieudaną próbę odzyskania władzy kapłańskiej.

Istnieje hipoteza, utożsamiająca arcykapłana Osorkona z późniejszym faraonem – Osorkonem III. W takim wypadku mógł sprawować funkcje kapłańskie na długo przed objęciem władzy królewskiej.

W czasie jego pontyfikatu władzę sprawowali: