Ostaniec deflacyjny

Ostaniec deflacyjny – izolowany pagórek o stromych stokach i płaskim szczycie, często porośniętych roślinnością lub pokrytych odporniejszym materiałem. Jest efektem nierównomiernego wywiewania materiału skalnego.

Przykładem jest Wyżyna Lessowa w Chinach.