Półkula (geografia)

dwudzielny podział Ziemi

Kulę ziemską można dzielić na półkule według różnych kryteriów. Najczęściej wydziela się:

Zachodnia półkula Ziemi

W kartografii półkule przedstawia się na tzw. planiglobach.