Półspalanie

Półspalanie – proces spalania węgla lub związków organicznych w warunkach niedoboru tlenu, z wytworzeniem tlenku węgla (II) i wody.

Przykładowa reakcja półspalania metanu:

2CH4 + 3O2 → 2CO + 4H2O

Zobacz teżEdytuj