Półton diatoniczny

Półton diatoniczny (limma) – półton utworzony przez dwa sąsiadujące stopnie znajdujące się w odległości sekundy małej. W szeregu zasadniczym naturalny półton diatoniczny występuje między e-f oraz h-c:
Polt-diat.png
Pozostałe półtony diatoniczne można uzyskać za pomocą znaków chromatycznych:
Polt-diat-a.png