Pónaschemu (stowarzyszenie)

Pónaschemu – stowarzyszenie z siedzibą w Niemczech, mające za cel wspieranie kultury i języka dolnołużyckiego, założone w 1999 roku.

Nazwa Pónaschemu odwołuje się do gwary będącej mieszanką języka dolnołużyckiego oraz niemieckiego, używanej na Łużycach.

Ponaschemu stawia się w opozycji do organizacji Domowina (jako organizacji mającej być zdominowaną przez Górnołużyczan), podkreśla odrębność Dolnołużyczan od Górnołużyczan, czemu służy m.in. promowanie historycznej nazwy Słowian połabskichWenden, zamiast Sorben jako określenia Łużyczan mieszkających na terenie Brandenburgii. Stowarzyszenie deklaruje się jako związek dolnołużycko- i niemieckojęzycznych Dolnołużyczan oraz przyjaciół Dolnołużyczan z zagranicy.

Wśród żądań stowarzyszenia znajduje się m.in. zakaz niszczenia wiosek i dziedzictwa kulturowego Dolnołużyczan przez kopalnie węgla brunatnego oraz wsparcie badań archeologicznych, ochrona przed wymarciem języka dolnołużyckiego i dbanie o jego czystość. Ponaschemu twierdzi też, że środki przeznaczane dla Łużyczan są niesprawiedliwie dzielone i zbyt wiele z nich trafia do Saksonii[1].

Przypisy Edytuj

  1. www.diewenden.de – Ponaschemu e.V. – Forderungen, www.diewenden.de [dostęp 2017-11-26].

Linki zewnętrzne Edytuj