Płaskowzgórze Warszewskie

Płaskowzgórze Warszewskie - część Wzgórz Warszewskich. Równinny, falisty i w większości bezleśny teren w północnej części Szczecina o wysokościach dochodzących do ok. 120 m n.p.m. Nazwa od zajmującego centralną część szczecińskiego osiedla Warszewo.

Płaskowzgórze Warszewskie
Ilustracja
Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa
Prowincja Niż Środkowoeuropejski
Podprowincja Pobrzeża Południowobałtyckie
Makroregion Pobrzeże Szczecińskie
Mezoregion Wzgórza Warszewskie
Zajmowane
jednostki
administracyjne
województwo zachodniopomorskie:
powiat grodzki Szczecin

CharakterystykaEdytuj

Silny kontrast krajobrazowy z położonymi znacznie niżej Doliną Dolnej Odry czy Doliną Niemierzyńską. Wierzchołki płaskich, wydłużonych i zwykle bezimiennych wzgórz stanowią dobre punkty i ciągi widokowe m.in. w kierunku Wzgórz Bukowych i Wału Stobniańskiego. Obszar odwadniany jest przez potoki płynące często w głębokich dolinach, np: Gręziniec, Bystry Rów czy Warszewiec. W północnej części znajduje się Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Wodozbiór".

TurystykaEdytuj

Urozmaicony krajobraz i bliskość Puszczy Wkrzańskiej sprawia, że obszar jest popularnym miejscem weekendowego wypoczynku oraz uprawiania turystyki pieszej i rowerowej dla mieszkańców Szczecina.


GaleriaEdytuj

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj