Pług wahadłowy

maszyna rolnicza

Pług wahadłowy – rodzaj pługa do orki bezzagonowej. Jest to pług, w którym korpusy płużne mogą być ustawiane hydraulicznie do pracy prawo- lub lewostronnej[1].

Pług wahadłowy

Pługi wahadłowe, wraz z pługami obracalnymi, przeznaczone są do orki bezzagonowej[2]. Jednak w przeciwieństwie do pługów obracalnych, które mają podwójne korpusy płużne, pługi wahadłowe posiadają tylko jeden zestaw korpusów[1][3]. Mają też bardziej zwartą oraz trwałą budowę i nie zawierają skomplikowanego mechanizmu obrotowego[2].

Konstrukcja korpusu pługa wahadłowego jest inna niż w klasycznych pługach lemieszowych – odkładnica cylindryczna nie ma charakterystycznego wygięcia, zaś lemiesz jest dwustronny[4]. Korpus tego rodzaju daje możliwość podcinania i odkładania skiby w obie strony względem kierunku ruchu maszyny[5]. Umożliwia to rama wychylna, połączona przegubowo z ramą główną, której położenie zmieniane jest siłownikiem hydraulicznym zasilanym z zewnętrznego układu hydraulicznego ciągnika[6][7]. Ramę można wychylać w prawo lub lewo od kierunku ruchu agregatu, uzyskując zmianę kierunku odkładania skib[7].

Odkładnice w pługach wahadłowych, krótsze niż w klasycznych, nie prowadzą skiby do całkowitego odwrócenia, lecz nadają jej rozpęd potrzebny do odwrócenia[8]. W celu zmniejszenia oporów gleby odkładnica może być pokryta tworzywem sztucznym, wzmocnionym listwami i płytkami[3].

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj

  • Edward Kamiński, Piotr Grudnik. Wpływ ustawienia korpusów w pługu wahadłowym na opór roboczy i jakość pracy. „Inżynieria Rolnicza”. 3 (91), s. 59–65, 2007. 
  • Czesław Waszkiewicz: Maszyny i urządzenia rolnicze. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. ISBN 83-02-07066-1.
  • Czesław Waszkiewicz, Józef Kuczewski: Maszyny rolnicze. Cz. 1, Maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. ISBN 83-02-06052-6.
  • Lesław Zimny: Encyklopedia ekologiczno-rolnicza. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2003. ISBN 83-87866-79-2.