PKB nominalny

Produkt krajowy brutto nominalny, PKB nominalny (ang. nominal gross domestic product, nominal GDP) – łączna wartość dóbr i usług wytworzonych w danym kraju, obliczona według bieżącej wartości pieniądza. Zmiana cen bieżących (inflacja, deflacja) ma wpływ na PKB nominalny. Wartość produkcji wyrażona jest w cenach obowiązujących w okresie, kiedy ta produkcja została wytworzona.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • R. Hall, J. Taylor, Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
  • P. Samuelson, W. Nordhaus, Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
  • D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007
  • E. Kwiatkowski, R. Milewski, Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007