Otwórz menu główne

Państwowe Szkoły Budownictwa

Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół w Bytomiu – publiczny zespół szkół w Bytomiu. Tworzą go: X Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 2 oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2. Każda ze szkół wchodzących w skład Zespołu nosi imię Powstańców Śląskich.

Państwowe Szkoły Budownictwa
zespół szkół ponadpodstawowych
Ilustracja
Budynek szkoły w 2016 roku
Państwo  Polska
Województwo  śląskie
Miejscowość Bytom
Adres ul. Powstańców Śląskich 10[1]
Data założenia 1945
Patron Powstańcy Śląscy
Dyrektor Anna Hyla[1]
Wicedyrektorzy Jadwiga Radzikowska[1]
Położenie na mapie Bytomia
Mapa lokalizacyjna Bytomia
Państwowe Szkoły Budownictwa
Państwowe Szkoły Budownictwa
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Państwowe Szkoły Budownictwa
Państwowe Szkoły Budownictwa
Położenie na mapie województwa śląskiego
Mapa lokalizacyjna województwa śląskiego
Państwowe Szkoły Budownictwa
Państwowe Szkoły Budownictwa
Ziemia50°21′28,0″N 18°55′32,8″E/50,357778 18,925778
Strona internetowa
Dyplom Złotej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego
Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego
Budynek Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu ok. 1910 roku
PSB na pocztówce

HistoriaEdytuj

Przed II wojną światowąEdytuj

Budynek powstawał w latach 1908-1910. Początkowo był katedrą Bytomskiego Seminarium Nauczycielskiego. Od 1912 była to siedziba Katolickiego Seminarium dla Nauczycielek (Katolische Lehrerinnen Seminars). Przez pierwsze dziesięć lat seminarium miało charakter Państwowego Instytutu Kształcącego Nauczycieli dla Szkół Katolickich. Pod koniec lat dwudziestych władze niemieckie dążyły to powołania w Bytomiu szkoły wyższej. Tak powstała Akademia Pedagogiczna (Pedagogische Akademie in Beuthen).

Pierwsze lata wiązały się również z działalnością propolską, gdyż istniał osobny oddział kształcenia młodzieży polskiej, który jednak został zlikwidowany, gdy władzę przejęli naziści.

Pod koniec lat 30. XX w. budynek postanowiono rozbudować.

W czasie wojnyEdytuj

Działania zbrojne nie zmieniły charakteru nauczania. W 1941 roku przemianowano szkołę na Zakład Kształcenia Nauczycielek (Lehrerinnenbildunganstalt). Działalność taką prowadzono do 1945, kiedy to Armia Czerwona zajęła miasto. W styczniu tego samego roku Rosjanie zorganizowali w budynku szpital polowy.

Po wojnieEdytuj

Dzieje Państwowych Szkół Budownictwa rozpoczęły się z dniem 9 lutego 1945 roku, kiedy to państwowe władze oświatowe formalnie powołały Państwowe Szkoły Budownictwa, a 1 marca tego samego roku nadano akt erekcyjny. Pierwszym dyrektorem został wówczas inż. Karol Machalski. Początkowo siedziba nowo powstałej placówki mieściła się w wolnych budynkach mieszkalnych przy ul. Kossaka. We wrześniu 1945 Szkołę przekwaterowano do budynku przy ul. Webbera, gdzie obecnie mieści się Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących. Przeniesienie Szkoły do budynku, w którym mieści się do dziś, odbyło się w listopadzie 1945 po porozumieniu Kuratorium Oświaty z władzami miasta. W roku 1946 odbyła się pierwsza inauguracja roku szkolnego w budynku przy ul. Powstańców Śląskich. W związku z repatriacjami pierwsi nauczyciele związani byli z Politechniką Lwowską.

EdukacjaEdytuj

Aktualne kierunki kształceniaEdytuj

1. X Liceum Ogólnokształcące (klasy z innowacją pedagogiczną):

klasa architektoniczna pod patronatem jednego z najwybitniejszych śląskich architektów, absolwenta PSB-ZS - Przemo Łukasika;

klasa mundurowa prowadzona we współpracy z 34. Śląskim Dywizjonem Obrony Powietrznej (JW 3946), który sąsiaduje z terenem Szkoły.

2. Technikum nr 2:

technik budownictwa;

technik drogownictwa;

technik architektury krajobrazu;

technik urządzeń sanitarnych.

3. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2:

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;

monter izolacji budowlanej.

Szkoła współpracuje z różnymi tego typu placówkami w Polsce i zagranicą.

Zajęcia pozalekcyjneEdytuj

Szkoła oferuje różne formy dodatkowej pracy z uczniami. Są to zajęcia zarówno wyrównawcze jak i rozwijające w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych oraz liczne formy aktywności sportowej.

Szkolna Orkiestra DętaEdytuj

Na wyróżnienie z grupy zajęć pozalekcyjnych zasługuje Szkolna Orkiestra Dęta Państwowych Szkół Budownictwa, która została założona w roku szkolnym 1975/1976 i działa nieprzerwanie do dziś. Jest ona ewenementem w skali kraju oraz stanowi wizytówkę Szkoły. W szeregach zespołu występują zarówno uczniowie, jak i absolwenci. Orkiestra uświetnia różnego typu uroczystości wojewódzkie, miejskie i szkolne. Repertuar Orkiestry jest bardzo różnorodny- od muzyki klasycznej, pieśni patriotycznych, po współczesną muzykę rozrywkową. Tradycją stał się Koncert Noworoczny organizowany w pierwszych dniach stycznia, który co roku jest okazją do popisu jej podopiecznych. Orkiestra jest systematycznie nagradzana na różnego typu festiwalach i przeglądach ([1]).

Kółko rysunkoweEdytuj

Zajęcia rozszerzające dla przyszłych architektów, gdzie pod okiem specjalistów zapoznają się z tajnikami rysunku (w tym technicznego), perspektywy itd.

Szkolny Klub WolontariatuEdytuj

Członkowie prowadzą działalność charytatywną na rzecz osób ubogich, schronisk, oddziałów szpitalnych itd.

MażoretkiEdytuj

Kolejnym ewenementem Szkoły jest Zespół Mażoretek. Grupa została założona w 2004 roku. Dziewczęta prezentują układy taneczno-marszowe, najczęściej przy akompaniamencie Orkiestry. Podczas widowiskowych pokazów występują elementy żonglerki pałeczką mażoretkową - tak zwanym "batonem".

DyrektorzyEdytuj

 • Karol Machalski
 • Władysław Żebrowski
 • Karol Pakuła
 • Zygmunt Najzarek
 • Kajetan Janowicz
 • Franciszek Petela
 • Michał Czernuszka
 • Stefan Kosok
 • Kazimierz Laburda
 • Marian Ostapczyk
 • Kazimierz Maruszczyk
 • Anna Hyla

Certyfikaty i wyróżnienia SzkołyEdytuj

 1. Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego- odznaczenie zostało wręczone 24 września 2014 roku, podczas Dnia Budowlanych w trakcie Forum Budowlanego, organizowanego przez Śląską Izbę Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. W uzasadnieniu przyznania odznaczenia napisano: Państwowe Szkoły Budownictwa- Zespół Szkół w Bytomiu zostały powołane do życia aktem erekcyjnym 1 września 1945 roku (w 2015 roku, obchodzić będą 70- lecie swojego istnienia). Jest to najstarsza szkoła budowlana na Śląsku, wywodząca się z tradycji Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych. To właśnie w Bytomskiej Budowlance pracę wybitni profesorowie Uniwersytetu Lwowskiego, którzy zasilili kadrę naukową Politechniki Gliwickiej. W swej długoletniej historii mury Państwowych Szkół Budownictwa opuściło ponad 17 tysięcy absolwentów w różnych zawodach budowlanych: techników budownictwa, techników drogownictwa, techników architektury krajobrazu, techników architektów, murarzy, technologów robót wykończeniowych, stolarzy, instalatorów. Trudno wyobrazić sobie śląski rynek budowlany bez absolwentów tej szkoły. Wysoki prestiż szkoła posiada dzięki wykwalifikowanej kadrze, która dba o wysokie wyniki egzaminów maturalnych i egzaminów z przygotowania zawodowego. Tradycją szkoły jest praca z uczniami zdolnymi, która owocuje zdobywaniem najwyższych miejsc w finałach ogólnopolskich Turnieju Budowlanego (77 laureatów) i Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (107 laureatów). Szkoła była także dwukrotnie finału ogólnopolskiego OWiUB. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami i szkołami, do najważniejszych należą: Izba Budownictwa, katowicki oddział PZiTB, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Państwowe Szkoły Budownictwa w Lublinie i Gdańsku. Prowadzi także współpracę z zaprzyjaźnionymi szkołami budowlanymi za granicą: Recklinghausen (Niemcy), Dmitrow (Rosja), Trnava (Słowacja). Tradycją szkoły jest także dbałość o rozwój duchowy i kulturalny jej wychowanków. Obok zajęć dydaktycznych, niezwykle ważne są zajęcia pozalekcyjne, w trakcie których uczniowie rozwijają swe talenty. Najbardziej znaną formą zajęć pozalekcyjnych, funkcjonującą od 40 lat jest Szkolna Orkiestra Dęta PSB. Uczniowie uświetniają swoimi występami uroczystości wojewódzkie, miejskie, szkolne, środowiskowe.
 2. Srebrna Szkoła 2014/2015- za wysokie miejsce w rankingu miesięcznika Perspektywy szkół ponadgimnazjalnych. Na wynik rankingu wpływają przede wszystkim wyniki uzyskane przez uczniów na egzaminie maturalnym, maturalnym rozszerzonym i egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz udział uczniów i uzyskane lokaty w finałach ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Dzięki wysokim wynikom Technikum nr 2 w PSB-ZS zajęło 173 miejsce w kraju (18 w województwie śląskim) i otrzymało tytuł Srebrnej Szkoły, co dało najwyższy wynik wśród szkół bytomskich.
 3. Certyfikat "Wiarygodna Szkoła"- tytuł przyznany w wyniku udziału w ogólnopolskim Programie Wiarygodna Firma w kategorii Szkoła za spełnianie warunków określonych w regulaminie programu jako placówka będąca w stanie zabezpieczyć właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz bezpieczeństwo swoim uczniom. Technikum Nr 2 dwukrotnie zostało uhonorowane tym właśnie tytułem.
 4. Szkoła Odkrywców Talentów- tytuł posiadany przez Zespół za dbałość o rozwój indywidualnych, różnorodnych zainteresowań uczniów.
 5. Medal Miasta Bytomia- przyznany z okazji jubileuszu 750-lecia istnienia Miasta.

Stowarzyszenie Absolwentów PSBEdytuj

Decyzja o powołaniu Stowarzyszenia Absolwentów Państwowych Szkół Budownictwa zapadła w maju 1986 roku, podczas VI Zjazdu Absolwentów (40-lecie Technikum Budowlanego). Rejestracja w Urzędzie Miejskim miała miejsce 13. kwietnia 1988 roku. Wtedy to został zatwierdzony Statut i Stowarzyszenie zaistniało na przestrzeni prawnej. Do zadań Stowarzyszenie należy przede wszystkim wspieranie Szkoły, współorganizowanie uroczystości jubileuszowych połączonych ze Zjazdami. Jednym z największych osiągnięć jest wydanie monografii opisującej 50 lat istnienia Szkoły. Od 1996 roku organizowany jest także "Bal Budowlanki", który służy jako zabawa integracyjna Stowarzyszenia. Z ramienia tej organizacji są nadawane także medale- "Suma Cum Laude" (z łac. "z najwyższą pochwałą")- dla najlepszych absolwentów; "Bene Meritus Scholae" (z łac. "dobrze zasłużony szkole")- dla partnerów Szkoły.

PrzypisyEdytuj

 1. a b c Krótka wizytówka PSB-ZS. Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół w Bytomiu. [dostęp 2018-07-22].

BibliografiaEdytuj

 • Monografia Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół w Bytomiu Wydanie czwarte, przeredagowane.
 • Monografia Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu- Suplement- lata 1996-2000
 • Suplement do Monografii Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu- Zespołu Szkół w Bytomiu- z roku 2015.

Linki zewnętrzneEdytuj