Pachomiusz I (patriarcha Konstantynopola)

Pachomiusz I, gr. Παχώμιος Α΄ (zm. 1513 w Selimbrii) – ekumeniczny patriarcha Konstantynopola w latach 1503–1504 i 1504–1513.

Pachomiusz I
Παχώμιος Α΄
Patriarcha Konstantynopola
Kraj działania  Imperium Osmańskie
Data i miejsce śmierci 1513
Selimbria
Patriarcha Konstantynopola
Okres sprawowania 1503–1504; 1504–1513
Wyznanie prawosławne
Kościół Patriarchat Konstantynopolitański
Wybór patriarchy 1503; 1504

ŻyciorysEdytuj

Na początku 1503 został wybrany patriarchą Konstantynopola uzyskując wsparcie władców Wołoszczyzny. Na początku 1504 r. ustąpił z tronu, bowiem na tron wstąpił Joachim I po uiszczeniu 3500 sztuk złota. Po śmierci Joachima powrócił na tron. Jego drugi patriarchat był jednym z dłuższych w XVI wieku w historii Patriarchatu Konstantynopolitańskiego. Odwiedził Mołdawię i Wołoszczyznę. Wracając z pobytu w księstwach naddunajskich został otruty w Selimbrii na początku 1513 r.

BibliografiaEdytuj

  • Venance Grumel, Traité d'études byzantines, t. 1: La chronologie, Paris: Presses universitaires de France 1958, s. 437.
  • Steven Runciman, Wielki Kościół w niewoli. Studium historyczne patriarchatu konstantynopolitańskiego od czasów bezpośrednio poprzedzających jego podbój przez Turków aż do wybuchu greckiej wojny o niepodległość, przeł. Jan Stanisław Łoś, Warszawa: Pax 1973.