Pakosław z Mstyczowa

kasztelan krakowski

Pakosław z Mstyczowa (1270[potrzebny przypis]–1319) – syn Warcisława, z rodu Lisów. Ojciec Ottona Lisa, kanclerza koronnego (1335–1336). Kasztelan krakowski, stronnik Władysława Łokietka w walce o koronę polską. Więziony przez Jana Muskatę w zamku sławkowskim. Pochowany w klasztorze Cystersów w Jędrzejowie.

Nagrobek Pakosława z Mstyczowa w kościele cystersów w Jędrzejowie.

BibliografiaEdytuj

  • Polski Słownik Biograficzny. T. XXV, s. 44.
  • Andrzej Marzec: Urzędnicy małopolscy w otoczeniu Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego, 1305–1370. PAN 2006, s. 66.