Palus Putredinis (łac. Bagno Zgnilizny) – fragment powierzchni Księżyca rozciągający się od krateru Archimedes w kierunku południowo-wschodnim do poszarpanego łańcucha Apeninów[1].

Palus Putredinis z pokładu sondy Clementine (1994)
Mapa rejonu Mare Imbrium; Palus Putredinis oznaczone jest literą H (na dole po prawej)

Nazwa obszaru została zatwierdzona przez Międzynarodową Unię Astronomiczną w roku 1935[2]. Współrzędne selenograficzne jego centrum wynoszą  27,36°N 0,00°E/27,360000 0,000000, a średnica około 180 km[2].

Jest to prawie płaska, zalana lawą równina ograniczona przez krater Autolykos na północy i przedgórza Montes Archimedes na zachodzie[1]. W południowej części tego obszaru znajduje się system szczelin nazwany Rimae Archimedes, jeszcze dalej na południe leży znacząca, liniowa szczelina zwana Rima Bradley, a na wschodzie Rima Hadley i Rimae Fresnel[1]. Tuż na północny zachód od środka Palus Putredinis położony jest prawie zakryty krater Spurr[1].

W tym rejonie rozbiła się Łuna 2[3].

Przypisy edytuj

  1. a b c d Mapa Księżyca, sektor LAC-41. [w:] Gazetteer of Planetary Nomenclature [on-line]. IAU, USGS Astrogeology Science Center, NASA. [dostęp 2016-11-09]. (ang.).
  2. a b Palus Putredinis on Moon. [w:] Gazetteer of Planetary Nomenclature [on-line]. IAU, USGS Astrogeology Science Center, NASA. [dostęp 2016-11-09]. (ang.).
  3. Luna 2. [w:] NSSDCA Master Catalog [on-line]. NASA. [dostęp 2016-11-09]. (ang.).