Para kinematyczna

Para kinematyczna to połączenie ruchowe dwóch członów mechanizmu. Para kinematyczna odbiera część stopni swobody członom przez nią związanym.

Pary kinematyczne dzieli się na klasy w zależności od ilości więzów (dobranych stopni swobody) oraz w zależności od tego jakie rodzaju ruchu są przez parę dopuszczane lub ograniczane.

klasyfikacja par kinematycznych
Klasa Liczba więzów Liczba stopni swobody I postać II postać III postać
p1
1
5
liczba ruchów obrotowych posuwistych
dopuszczalna
3
2
ograniczona
0
1
p2
2
4
liczba ruchów obrotowych posuwistych liczba ruchów obrotowych posuwistych
dopuszczalna
3
1
dopuszczalna
2
2
ograniczona
0
2
ograniczona
1
1
p3
3
3
liczba ruchów obrotowych posuwistych liczba ruchów obrotowych posuwistych liczba ruchów obrotowych posuwistych
dopuszczalna
3
0
dopuszczalna
2
1
dopuszczalna
1
2
ograniczona
0
3
ograniczona
1
2
ograniczona
2
1
p4
4
2
liczba ruchów obrotowych posuwistych liczba ruchów obrotowych posuwistych
dopuszczalna
2
0
dopuszczalna
1
1
ograniczona
1
3
ograniczona
2
2
p5
5
1
liczba ruchów obrotowych posuwistych liczba ruchów obrotowych posuwistych liczba ruchów obrotowych posuwistych
dopuszczalna
1
0
dopuszczalna
0
1
dopuszczalna
1
1
ograniczona
2
3
ograniczona
3
2
ograniczona
2
2