Parametryzacja Kučery-Youla

Parametryzacja Kučery-Youla (lub Q-parametryzacja) – w teorii sterowania jest to wzór, który w układach ze sprzężeniem zwrotnym, opisuje dla danego obiektu wszystkie możliwe regulatory stabilizujące jako funkcję pojedynczego parametru

Niech będzie transmitancją obiektu, a transmitancją regulatora stabilizującego. Niech ich rozkład na czynniki względnie pierwsze przedstawia się następująco:

wówczas wszystkie regulatory stabilizujące można zapisać jako

gdzie jest stabilna i właściwa.

Z punktu widzenia inżynierskiego duże znaczenie wzoru Kučery-Youla wynika z tego, że gdy istnieje potrzeba znalezienia regulatora stabilizującego, który spełnia pewne dodatkowe kryteria, to wystarczy odpowiednio dostosować tak by spełnić pożądane kryteria.