Liczby względnie pierwsze

liczby całkowite, których jedynym wspólnym dzielnikiem jest 1

Liczby względnie pierwszeliczby całkowite, których największym wspólnym dzielnikiem jest jeden[1]. Symbolicznie dla liczb zapisuje się to: W przypadku dwóch liczb używa się też znaku prostopadłości[2]:

Szybkim sposobem określenia, czy dwie liczby są względnie pierwsze jest algorytm Euklidesa[3]. Funkcja Eulera dodatniej liczby całkowitej jest liczbą liczb naturalnych między 1 a które są względnie pierwsze z [2].

Zbiory o więcej niż dwóch elementach mogą mieć własność względnej pierwszości parami – kiedy każde dwie różne liczby są względnie pierwsze[potrzebny przypis]: Względna pierwszość całego zbioru jest logicznie słabsza od tej parami; przykładowo liczby ze zbioru {2,3,4} są względnie pierwsze, ale nie są względnie pierwsze parami, ponieważ 2|4.

Relację względnej pierwszości definiuje się też dla ideałów w ogólnych pierścieniach, co opisuje dalsza sekcja.

Przykłady Edytuj

 • Liczby 6 i 35 są względnie pierwsze, ale 6 i 27 nie są, gdyż obie są podzielne przez 3.
 • Liczba 1 jest względnie pierwsza z każdą liczbą całkowitą.
 • Liczby 10, 12 i 15 są względnie pierwsze, ale nie są parami względnie pierwsze (najmniejsza wspólna wielokrotność tych liczb wynosi 60, a nie 10·12·15 = 1800).

Poniższa tabela zaznacza względną pierwszość liczb z zakresu 0–9:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0  
1                    
2          
3            
4          
5                
6      
7                
8          
9            

Własności Edytuj

Względna pierwszość jako relacja dwuargumentowa ma szereg własności:

 • nie jest zwrotna; żadna liczba większa od jedynki nie jest względnie pierwsza ze sobą;
 • nie jest też przeciwzwrotna, ponieważ  
 • jest symetryczna, ponieważ NWD jest działaniem przemiennym;
 • nie jest przechodnia (tranzytywna); przykładowo   i   ale dwójka nie jest względnie pierwsza ze sobą;
 • nie jest też przeciwprzechodnia (atranzytywna) ze względu na względną pierwszość jedynki ze sobą samą  
 • implikuje, że ich najmniejsza wspólna wielokrotność tych liczb równa się ich iloczynowi[potrzebny przypis]:  
 • warunkiem równoważnym względnej pierwszości liczb   jest, aby istniały liczby całkowite   i   spełniające równanie[4]:  

Przedostatnie twierdzenie nie uogólnia się na większą liczbę czynników; przykładowo  

Na to, aby liczby   były względnie pierwsze, potrzeba i wystarcza, aby istniały liczby całkowite   spełniające równanie[4]:

 

Uogólnienie Edytuj

W pierścieniu przemiennym z jedynką   ideały   i   nazywamy względnie pierwszymi, jeśli ich suma algebraiczna   jest całym pierścieniem[4].

W dziedzinach ideałów głównych można przyjąć następującą definicję elementów względnie pierwszych:   i   są względnie pierwsze jeśli z faktu, że pewien element   dzieli   i dzieli   wynika, że   jest odwracalny. Jest ona równoważna temu, że ideały generowane przez te elementy są względnie pierwsze. W pierścieniach niebędących dziedzinami ideałów głównych te pojęcia nie muszą się pokrywać[potrzebny przypis].

Liczby względnie pierwsze generują ideały względnie pierwsze w   (bo   jest dziedziną ideałów głównych)[potrzebny przypis].

Zobacz też Edytuj

Przypisy Edytuj

 1. liczby względnie pierwsze, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-10-08].
 2. a b Adam Neugebauer, Matematyka olimpijska. 1, Algebra i teoria liczb, wyd. 1, Kraków: Wydawnictwo Szkolne OMEGA, 2018, s. 23, 146, ISBN 978-83-7267-710-5, OCLC 1055646686 [dostęp 2022-07-13].
 3. Tom M. Apostol, Introduction to analytic number theory, New York 2010, s. 19–21, ISBN 978-1-4757-5579-4, OCLC 861705475 [dostęp 2022-07-13].
 4. a b c Władysław Narkiewicz, Teoria liczb, wyd. 3, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, s. 20–21, 29–31, 335, ISBN 83-01-14015-1, OCLC 749285993 [dostęp 2022-07-13].