Paweł Antoni Szyrma

Paweł Antoni Szyrma herbu Dołęga odmienna – podkomorzy piński w latach 1752-1754, mostowniczy piński w latach 1717-1731.

Poseł na sejm 1746 roku z powiatu pińskiego.

BibliografiaEdytuj

  • Dyaryusze sejmowe z wieku XVIII.T.II. Dyaryusz sejmu z r.1746. Diaria comitiorum Poloniae saeculi XVIII wydał Władysław Konopczyński, Warszawa 1912, s. 241.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 8: Ziemia brzeska i województwo brzeskie XIV–XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2020, s. 389.