Otwórz menu główne
Krucyfiks. Wokół bioder Chrystusa widoczne jest perizonium

Perizonium – drapowana opaska bioder ukrzyżowanego Chrystusa; w ikonografii często przyjmująca rozmaite formy.

W poszczególnych okresach sztuki perizonium jest odmiennie przedstawiane: w sztuce romańskiej w formie sztywnych pionowych fałd, wiązane z przodu, w gotyku fantazyjnie drapowane i krótsze, często z węzłem przesuniętym na bok, od XVII w. najczęściej podtrzymywane sznurem, wąskie.