Pieśń (forma muzyczna)

forma muzyczna utworu wokalnego, wokalno-instrumentalnego lub instrumentalnego

Pieśńforma muzyczna utworu wokalnego, wokalno-instrumentalnego lub instrumentalnego.

Można wyróżnić następujące fomy pieśni:

  • pieśń zwrotkowa;
  • pieśń zwrotkowo-refrenowa;
  • pieśń wariacyjna;
  • pieśń repryzowa;
  • pieśń przekomponowana[1].

Pieśni dzielą się ze względu na złożoność i rodzaj użytych w niej technik kompozytorskich. Można wyróżnić np.:

Piosenka jest uważana za uproszczoną formę pieśni, przy czym dokładne rozróżnienie tych form nie jest ścisłe, a w wielu językach są one nazywane tym samym słowem, co najwyżej z precyzującym określeniem[2].

Przypisy edytuj

  1. Zintegrowana platforma edukacyjna: Formy muzyczne - pieśń
  2. Jakub Kasperski, Piosenka, canzona, chanson? – problematyka podstawowej formy muzycznej w muzyce rockowej, [w:] Jakub Osiński, Michał Pranke, Paweł Tański (red.), Kultura rocka 2: słowo–dźwięk–performance, t. 1, Toruń: ProLog, s. 15–27, ISBN 978-83-945673-0-9.