Pikryniany to sole kwasu pikrynowego (trinitrofenolu). Są w większości żółtymi substancjami krystalicznymi. Tworzą się w wyniku reakcji trinitrofenolu z odpowiednimi metalami lub zasadami. Mają właściwości wybuchowe, z reguły silniejsze od kwasu pikrynowego, stąd niektóre z nich są stosowane jako materiały wybuchowe (zwykle inicjujące).

Najważniejsze pikryniany to:

Pikrynianami są nazywane także estry kwasu pikrynowego i kompleksy z przeniesieniem ładunku.