Piotr Błędowski

polski ekonomista

Piotr Błędowski – polski ekonomista, profesor doktor habilitowany.

Prof. Piotr Błędowski w Senacie RP (2012)

Życiorys edytuj

W latach 1975–1979 studiował na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Od 1 sierpnia 1979 został zatrudniony na tej uczelni. Doktoryzował się w 1987, a habilitował w 2002 z ekonomii. W 2015 uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych[1].

Interesuje się głównie polityką i gerontologią społeczną, organizacją opieki długoterminowej i jej finansowaniem, polityką społeczną Unii Europejskiej[2], a także wewnętrzną i społeczną polityką Niemiec[1].

Był lub jest m.in. przewodniczącym Rady Programowej Uniwersytetu trzeciego wieku przy Szkole Głównej Handlowej, doradcą Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej (2013–2015), doradcą Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (od 2019), zastępcą redaktora naczelnego pisma „Gerontologia Polska”, przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (przez dwie kadencje, 2005–2013), sekretarzem Senatu SGH (1993-1996), prodziekanem Studium Podstawowego SGH (w kadencjach 1996–1999 i 1999–2002), dyrektorem Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH (1993–2010), kierownikiem Zakładu Polityki Społecznej w Instytucie Gospodarstwa Społecznego (2004–2019), wicedyrektorem Instytutu Gospodarstwa Społecznego (2002–2004), dyrektorem Instytutu Gospodarstwa Społecznego (od 2004), członkiem Rady Uczelni (od 2019), dziekanem jej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego (od 2020)[1].

Nagrody edytuj

Przypisy edytuj

  1. a b c d Dziekan prof. dr hab. Piotr Błędowski [online], ssl-uczelnia.sgh.waw.pl [dostęp 2020-12-28].
  2. Bledowski [online], ssl-kolegia.sgh.waw.pl [dostęp 2020-12-28].
  3. Opr. Krzysztof Podwójcic, Diariusz Polityki Społecznej, w: Polityka Społeczna, nr 11-12/2020, s. 37, ISSN 0137-4729.