Piotr Grigorjewicz Borodin (ros. Пётр Григорьевич Бородин, ur. 6 czerwca 1905, zm. 1986) - radziecki polityk, I sekretarz KC Komunistycznej Partii (bolszewików) Mołdawii.

W 1930 ukończył instytut inżynieryjny w Dniepropetrowsku, a w 1936 aspiranturę w tym instytucie. W 1938 II sekretarz, a 1939-1940 I sekretarz Mołdawskiego Obwodowego Komitetu Komunistycznej Partii (bolszewików) Ukrainy (KP(b)U), następnie po anektowaniu Mołdawii przez ZSRR, mianowany 4 września 1940 I sekretarzem KC nowo utworzonej Komunistycznej Partii (bolszewików) Mołdawii (do 7 września 1942). W 1941 członek Rady Wojskowej Frontu Południowego, 1943-1946 oficer polityczny Armii Czerwonej. 1946-1949 naczelnik Zakarpackiego Obwodowego Wydziału Zarządzania Materiałami Budowlanymi, 1949-1953 kierownik Wydziału Planowania, Finansów i Handlu Obwodowego Komitetu KP(b)U/Komunistycznej Partii Ukrainy, 1953-1956 kierownik Wydziału Transportu Przemysłowego Komitetu Obwodowego KPU w Równem. 1956-1962 ponownie w Obwodzie Zakarpackim, następnie na emeryturze. 1941-1952 członek Centralnej Komisji Rewizyjnej WKP(b), 1940-1949 członek KC KP(b)U, deputowany do Rady Najwyższej ZSRR.

BibliografiaEdytuj