Piotr Bystrzejowski

Piotr Bystrzejowski z Bystrzejowic herbu Abdank (zm. w 1547 roku) – sędzia lubelski w latach 1524-1546, podsędek lubelski w latach 1512-1524, łowczy lubelski w latach 1507-1512, sędzia grodzki lubelski.

Poseł na sejm piotrkowski 1504 roku z województwa lubelskiego.

BibliografiaEdytuj

  • Posłowie ziemscy koronni 1493-1600, pod red. Ireny Kaniewskiej, Warszawa 2013, s. 43.
  • Urzędnicy województwa lubelskiego XVI-XVIII w. Spisy". Oprac. Witold Kłaczewski i Wacław Urban, Kórnik 1991, s. 107.