Piotr Kochlewski

Piotr Kochlewski herbu Prawdzic (ur. ok. 1600 roku – zm. 14 maja 1646 roku) – sędzia ziemski brzeskolitewski od 1638 roku, wojski brzeskolitewski od 1635 roku, podstarosta wiłkomierski w 1635 roku, podstoli wiłkomierski w latach 1634-1635, sędzia słucki w 1621 roku, starosta kiejdański, pisarz, działacz polityczny, kalwinista.

Poseł na sejmy 1638 i 1639 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Marek Miłuński, Zarząd dóbr Bogusława Radziwiłła w latach 1636-1669, w: Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwiłłów (XVI­–XVIII w.). Seria Fasciculi Historici Novi, Tom IX,Warszawa 2009, s. 273.
  • Rodzina, herbarz szlachty polskiej, t. VII, Warszawa 1910, s. 79.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, T. I, Województwo Wileńskie XIV-XVIII wiek, pod red. Andrzeja Rachuby, Warszawa 2004, s. 669.