Piotr Michał Pac

Piotr Michał Pac herbu Gozdawa (ur. ok. 1650, zm. 22 lutego 1696) – starosta generalny żmudzki.

Jan Samuel Pac
Herb
Gozdawa
Rodzina Pacowie herbu Gozdawa
Data urodzenia około 1650
Data śmierci 22 lutego 1696
Ojciec Hieronim Dominik Pac
Matka Anna Woyna
Żona

Tekla Konstancja Wołłowicz Marianna Tekla Naruszewicz

Był najstarszym synem Hieronima Dominika, bratem Jana Kazimierza i Kazimierza Michała. W lipcu 1668 otrzymał potwierdzenie pełnoletniości i sam objął opiekę nad młodszym rodzeństwem. Posłował z powiatu brasławskiego na konwokację warszawską, skąd wybrany został na deputata do rewizji skarbu Rzeczypospolitej. Posłował na sejm styczniowy w 1672. Prawdopodobnie już od 1683 służył w wojsku litewskim jako porucznik chorągwi petyhorskiej hetmana wielkiego litewskiego Michała Kazimierza Paca i wziął udział w wojnie z Turcją: walczył pod Chocimiem, Barem i Żurawnem (1673–1676). W 1674 jako chorąży brasławski był obecny na elekcji Jana III Sobieskiego, w 1681 otrzymał starostwo brasławskie, które trzymał do 1685. W latach 1684-1696 był starostą żmudzkim; starostwo otrzymał 28 października 1684. W 1685 obecny był na sejmie; wybrano go do komisji zajmującej się spawami finansowymi wojska.

W 1695 Pac przybył na wezwanie króla do Warszawy, aby pośredniczyć w próbie ugody między biskupem wileńskim Konstantym Kazimierzem Brzostowskim a hetmanem wielkim litewskim Kazimierzem Janem Sapiehą. Już chory opuścił Warszawę i udał się na Żmudź, gdzie zmarł. Jego ciała biskup żmudzki nie pozwolił pochować. Dopiero po długich sporach i interwencji u papieża, za wstawiennictwem brata Kazimierza Michała, uzyskano pozwolenie na złożenie zwłok w kościele Kamedułów w Pożajściu.

Piotr Michał Pac był dwukrotnie żonaty. Pierwszą żoną była od 1677 Tekla Konstancja Wołłowiczówna (zm. 1691) córka Eustachego Wołłowicza stolnika litewskiego, drugą żoną została w 1692 Marianna Tekla Naruszewiczówna (zm. 1726), córka podkanclerzego litewskiego Aleksandra Krzysztofa i wdowa po oboźnym litewskim Jerzym Karolu Chodkiewiczu. Oba małżeństwa były bezdzietne; majątek odziedziczyli młodsi bracia.

BibliografiaEdytuj