Piotr Wiktor Lorkowski

Piotr Wiktor Lorkowski (ur. 1968) – krytyk literacki, poeta, tłumacz, recenzent, w latach 1994–2002 redaktor dwumiesięcznika artystycznego Topos. Tłumaczył między innymi utwory Johanna Wolfganga Goethego i Rainera Marii Rilkego. W 1996 został stypendystą Fundacji Boscha, a w 1999 i 2000 stypendystą DAAD. Mieszka w Sopocie, redaguje literacki serwis internetowy poetica. Wiersze, recenzje i eseje publikował w czasopismach krajowych (m.in. Zeszyty Literackie, Nowy Nurt, Studium, Pracownia, Twórczość, Odra) i zagranicznych (Ko, Vrabac, Haiku Novine).
W 2003 obronił na Uniwersytecie Gdańskim pracę doktorską, uzyskując tytuł doktora w dziedzinie nauk humanistycznych[1].

PrzekładyEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Dr Piotr Wiktor Lorkowski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2018-12-16].