Poślizg

Budowa maszynEdytuj

W budowie maszyn zjawisko występujące, gdy dwie stykające się powierzchnie poruszają się względem siebie. Poślizg może być pożądany (np. w sprzęgłach poślizgowych, hamulcach ciernych) lub szkodliwy (np. w przekładniach pasowych). Szczególnym przypadkiem poślizgu jest poślizg toczonego koła.

Silniki elektryczneEdytuj

W silniku elektrycznym asynchronicznym poślizg opisuje różnicę między prędkością obrotową wirnika   a prędkością synchroniczną   (prędkość wirowania pola magnetycznego), wynikającą z liczby par biegunów i częstotliwości prądu zasilającego:

 

Pojazdy i przekładnie pasoweEdytuj

W transporcie poślizg określa różnicę pomiędzy prędkością obwodową koła jezdnego lub pasowego a prędkością liniową pojazdu pasa. Jest definiowany przez współczynnik poślizgu  :

 

gdzie:

  – prędkość liniowa pojazdu,
  – prędkość obwodowa koła,
  – prędkość kątowa koła,
  – promień koła.

Dla wartości współczynnika   koła są zablokowane, natomiast dla   pojazd porusza się bez poślizgu.

Zobacz teżEdytuj