Pośrednictwo finansowe

Pośrednictwo finansowe – wchodzi w skład działalności usługowej, i zajmuje się ono pośrednictwem pieniężnym. Do zadań pośrednictwa finansowego należą: gromadzenie środków pieniężnych, papierów wartościowych oraz ich ponowna dystrybucja. Samo pośrednictwo finansowe rozumie się jako wyrównywanie popytu i podaży kapitału pieniężnego o zróżnicowanej strukturze czasowej, walutowej, kwotowej i przestrzennej[1].

Instytucje pośrednictwa finansowego różnią się rodzajem ponoszonego ryzyka i sposobem przenoszenia tego ryzyka na swoich inwestorów:

PrzypisyEdytuj

  1. Pośrednictwo finansowe, Encyklopedia Zarządzania [dostęp 2020-05-05] (pol.).
  2. Pośrednictwo finansowe – Słownik – Jak to działa – Alior TFI, www.moneymakers.pl [dostęp 2020-05-05].