Pożar endogeniczny

Pożar endogeniczny powstaje w kopalniach w wyniku samozapalenia węgla spowodowanego niemożnością odprowadzania ciepła z utleniania. Często nie dochodzi do występowania otwartego ognia a pożar objawia się wydzielaniem gazów (stężenie tlenku węgla powyżej 0,0026% jeśli objawy te nie pochodzą od procesów technologicznych).

Metody zwalczania pożarów: