Podaż zagregowana

Podaż zagregowana (agregatowa) - suma podaży dóbr i usług w gospodarce narodowej.

Funkcja podaży zagregowanej pokazuje zależność między ilością produktów, jaką wszyscy producenci w gospodarce chcą zaoferować na sprzedaż, a poziomem cen. W tym ujęciu poziom dochodu narodowego jest wyznaczany przez przecięcie funkcji podaży zagregowanej z funkcją zagregowanego popytu.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj