Popyt zagregowany

Popyt zagregowany – całkowity popyt na produkty i usług w gospodarce narodowej w danym okresie.

OpisEdytuj

Popyt zagregowany składa się z czterech składników: wydatków konsumpcyjnych, wydatków sektora publicznego, nakładów brutto na środki trwałe sektora prywatnego (wydatków inwestycyjnych) oraz eksportu netto, pomniejszonych o wielkość wydatków na dobra importowane.

Na jego wielkość mają wpływ m.in.:

Zobacz teżEdytuj