Podróż apostolska Jana Pawła II do Francji (1983)

19 Podróż Apostolska Jana Pawła II miała miejsce w dniach 14-15 sierpnia 1983 roku. Pielgrzymka została zorganizowana z okazji 125. rocznicy objawień Matki Bożej w Lourdes, 50. rocznicy kanonizacji św. Bernadetty i 1950. rocznicy Odkupienia. Była to zarazem pierwsza wizyta głowy Kościoła Rzymskokatolickiego w sanktuarium Matki Bożej w Lourdes. Przedtem, począwszy od Piusa IX, który ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny, wszyscy papieże wysyłali jedynie swoich legatów do Lourdes, aby ich reprezentowali podczas ważnych wydarzeń w tamtejszym sanktuarium.

Podróż apostolska do Francji (1983)
Papież

Jan Paweł II

Termin pielgrzymki

14 sierpnia15 sierpnia 1983

Państwo

 Francja

Miejscowości

Lourdes

Przebieg pielgrzymki

edytuj

14 sierpnia 1983 Jan Paweł II po przybyciu do groty Massabielle w sanktuarium w Lourdes powtórzył te same gesty, co Bernadetta: ukląkł, ucałował ziemię, zapalił świecę, napił się wody ze źródła, dotknął skały po czym modlił się.

W swym pierwszym przemówieniu w grocie papież przypominał sens orędzia z Lourdes w kontekście Odkupienia, zwracając uwagę zgromadzonych na aktualność wezwania do nawrócenia, które Maryja wygłosiła objawiając się przez 150 laty w grocie.

Na zakończenie pierwszego dnia wizyty odbyła się tradycyjna wieczorna procesja ze światłami. Z tarasu bazyliki Różańcowej papież wezwał wiernych m.in. do modlitw za cierpiących głód, okropności wojny i za wszystkich prześladowanych za wiarę.

W drugim dniu wizyty, podczas przypadającego święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, papież odmówił brewiarz z kapłanami zgromadzonymi w bazylice Różańcowej a następnie odmówił specjalną modlitwę za spowiedników, po której rozesłał wszystkich kapłanów do słuchania spowiedzi wiernych.

W wygłoszonej podczas mszy homilii raz jeszcze podkreślił jubileuszowy cel swej pielgrzymki do Lourdes.

W godzinach popołudniowych papież spotkał się w bazylice Piusa X z młodzieżą. Przemawiając do ponad 25 tysięcy zgromadzonych młodych ludzi wezwał ich do naśladowania w życiu drogi Chrystusa.

Po spotkaniu z młodzieżą Jan Paweł II przemówił do chorych wzywając ich, aby ofiarowali swe cierpienia za Kościół.

Zobacz też

edytuj

Bibliografia

edytuj

Ks. Jan Robakowski: na stronie internetowej Tygodnika Katolickiego „Niedziela”: Jan Paweł II pierwszy papież w Lourdes. [dostęp 2011-01-24].