Podreferendarz – stanowisko urzędnicze w służbie cywilnej w Polsce w urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, urzędach centralnych organów administracji rządowej oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, należące do grupy stanowisk wspomagających w służbie cywilnej.

Do zatrudnienia na stanowisku podreferendarza wystarcza wykształcenie średnie. Warunek ten określa odpowiednie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów.[1].

Przypisy edytuj

  1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2024)