Podział administracyjny Palau

Od 1984 roku Palau dzieli się na 16 okręgów (gmin), zwanych również stanami:

Stany Palau
Stany Palau
L.p. Flaga Okręg Stolica Powierzchnia Ludność
(2000)
Babeldaob
1 Aimeliik Ulimang 52 km² 272
2 Airai Airai 44 km² 2 104
3 Melekeok Melekeok 28 km² 239
4 Ngaraard Ngermechau 36 km² 638
5 Ngarchelong Imeong 10 km² 286
6 Ngardmau Chol 47 km² 221
7 Ngaremlengui Ollei 65 km² 367
8 Ngatpang Oikul 47 km² 280
9 Ngchesar Ngerkeai 41 km² 267
10 Ngiwal Ngetkip 26 km² 193
Ioueldaob
11 Angaur Ngaramash 8 km² 188
12 Koror Koror 65 km² 13 303
13 Peleliu Kloulklubed 13 km² 571
Kayangel
14 Kayangel Kayangel 3 km² 138
Wyspy Południowo-Zachodnie
15 Hatohobei Hatohobei 3 km² 23
16 Sonsorol Dongosaru 3 km² 39
Palau
  Palau Ngerulmud 444 km² 19.129

Poza tym do stanu Koror należą również Wyspy Rock (zwane także Chelbacheb), znajdujące się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.