Pogłębiacz (część pługa)

Pogłębiacz – dodatkowy element roboczy pługa służący do spulchniania warstwy podornej (podeszwy płużnej) bez jej odwracania[1].

Pogłębiacz z gęsiostopką za korpusem pługa

Pogłębiacz montowany jest za korpusem płużnym lub obok niego[2]. Znacznie (nawet do 100%) zwiększa opory pługa. Elementem roboczym pogłębiacza może być lemiesz (ustawiany w tej samej bruździe lub bocznie do korpusu płużnego) lub gęsiostopka (ustawiona zwykle w tej samej bruździe, co stopka)[2]. Element roboczy może być połączony trzonkiem na sztywno z obsadą słupicy lub wahliwie czworobokiem przegubowym ze słupicą i ramą pługa[2]. Pogłębiacz nie powinien być używany za ostatnim korpusem, gdyż w bruździe przemieszcza się koło ciągnika, jednak w takiej sytuacji można zamontować pogłębiacz bocznie przy pierwszym korpusie[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Zimny 2003 ↓, s. 155.
  2. a b c d Marks 1997 ↓, rozdz. 1.4.2.

BibliografiaEdytuj

  • Norbert Marks: Maszyny rolnicze. Cz. 1, Maszyny do uprawy, pielęgnacji, nawożenia, siewu, sadzenia i ochrony roślin. Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie, 1997. ISBN 83-86524-18-9.
  • Marian Mazański, Zdzisław Wójcicki: Maszyny rolnicze. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, 1970, s. 30.
  • Lesław Zimny: Encyklopedia ekologiczno-rolnicza. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2003. ISBN 83-87866-79-2.