Pogotowie Górskie (Czechosłowacja)

Pogotowie Górskie (cz. i słow. Horská služba, HS) – ogólnokrajowa organizacja, która zajmowała się ratownictwem górskim na terenie byłej Czechosłowacji.

Powstała w 1954 r. podczas reorganizacji czechosłowackiego ratownictwa górskiego. Włączono do niej obligatoryjnie wszystkie działające wcześniej organizacje ratownictwa górskiego, w tym m.in. funkcjonujące od 1950 r. Tatrzańskie Pogotowie Górskie (Tatranská horská služba – THS) oraz powstałe po 1945 r. w różnych grupach górskich Czech oddziały Górskiego Pogotowia Ratunkowego (Horská záchranná služba – HZS).

22 czerwca 1968 roku HS przyjęto w poczet członków Międzynarodowego Komitetu Ratownictwa Alpejskiego.

HS dzieliła się na grupy, operujące w poszczególnych grupach górskich. W 1969 r., w ramach federalizacji państwa czechosłowackiego, doszło do podziału organizacji na część czeską i słowacką, a w 1993 r., po rozpadzie Czechosłowacji, powstały oddzielne organizacje: