Pokrój – termin używany w naukach przyrodniczych oznaczający ogół cech morfologicznych opisujących wygląd organizmów żywych, minerałów oraz kryształów. Przykładowymi cechami stanowiącymi pokrój jest wielkość, barwa, kształt

Zobacz też edytuj

Źródła edytuj

https://sjp.pwn.pl/slowniki/pokrój.html