Eksterier

Eksterierpokrój, zewnętrzna budowa ciała zwierzęcia (konia, bydła, psa), zgodna z wzorcami rasy.

Pokrój jest to zespół zewnętrznych cech budowy ciała zwierzęcia określających stan rozwoju kośćca i umięśnienia oraz proporcje pomiędzy nimi, czyli harmonijność budowy ciała.

Ocenę pokroju bydła można przeprowadzić za pomocą metod:

  • metoda wzrokowa (ocena poszczególnych partii ciała i ich opis)
  • opis na prostokącie
  • fotograficzna i pantograficzna
  • ocena punktowa (punktacja 1 - 9).