Bydło

zwierzęta hodowlane z podrodziny bawołów

Bydło, rogacizna – ogólna nazwa zwierząt hodowlanych z podrodziny bawołów hodowanych celem uzyskania mleka, mięsa, tłuszczu, skóry oraz siły pociągowej. Bydło zalicza się do przeżuwaczy, a co za tym idzie posiada charakterystyczną dla tej grupy zwierząt budowę i fizjologię układu pokarmowego.

CharakterystykaEdytuj

Bydło to udomowione formy, pochodzące od takich dzikich gatunków ssaków, jak: banteng, bawół, gaur, jak, tur, żubr. Europejskie gatunki bydła pochodzą od wymarłego tura, a udomowione zostały w Azji przed ok. 5–7 tys. lat. Bywają to także mieszańce międzygatunkowe (np. żubroń).

Dorosłe samce bydła nazywa się bykami (młode samce – byczkami), samice – krowami (samice powyżej 6 miesięcy, przed pierwszym wycieleniem – jałówkami), młode – cielakami.

W węższym znaczeniu nazwa „bydło” odnosi się do przedstawicieli gatunku „bydło domowe” („Bos taurus”[a]) pochodzącego od tura, oraz jego podgatunku (nieraz traktowanego jak osobny gatunek) – zebu („Bos taurus indicus” albo „Bos indicus”), występującego w strefie klimatów gorących.

Pogłowie bydła (bydło domowe i bawoły) na świecie w 2009 oszacowano na ponad 1,5 mld sztuk[1]. Według danych FAO z 2010[2], głównymi producentami są Indie – 321 mln, Brazylia – 211 mln, Chiny – 107 mln i Stany Zjednoczone – 94 mln.

Odniesienia w kulturzeEdytuj

  • Bydło występuje w heraldyce; ich wizerunek umieszczone jest w herbach szlacheckich, miejskich, terytorialnych lub państwowych.

GaleriaEdytuj


UwagiEdytuj

  1. Nazwa uznana decyzją Międzynarodowej Komisji Nomenklatury Zoologicznej, 2003 (zob. Nomenklatura zoologiczna).

PrzypisyEdytuj

  1. Livestock in the balance. „The State of Food and Agriculture 2009 – FAO”, s. 26, 2009. Food and Agriculture Organization of the United Nations. ISSN 0081-4539. (ang.). 
  2. Production > Live Animals – Cattle and Buffaloes – Number of heads by country (2010). Food and Agriculture Organization of the United Nations. [dostęp 2012-05-12]. (ang.).