Bydło

zwierzęta hodowlane z podrodziny bawołów

Bydło, rogacizna – ogólna nazwa zwierząt hodowlanych z podrodziny bawołów hodowanych celem uzyskania mleka, mięsa, tłuszczu, skóry oraz wykorzystania ich siły pociągowej. Bydło zalicza się do przeżuwaczy, a co za tym idzie posiada charakterystyczną dla tej grupy zwierząt budowę i fizjologię układu pokarmowego.

Charakterystyka edytuj

Bydło to udomowione formy zwierząt, pochodzące od takich dzikich gatunków ssaków, jak: banteng, bawół, gaur, jak, tur, żubr. Europejskie gatunki bydła pochodzą od wymarłego tura, a udomowione zostały w Azji przed ok. 5–7 tys. lat. Bywają to także mieszańce międzygatunkowe (np. żubroń).

Dorosłe samce bydła nazywa się bykami (młode samce – byczkami), samice – krowami (samice powyżej 6 miesięcy, przed pierwszym wycieleniem – jałówkami), młode – cielakami.

W węższym znaczeniu nazwa „bydło” odnosi się do przedstawicieli gatunku „bydło domowe” (Bos primigenius f. taurus[1] także Bos taurus[a]) pochodzącego od tura (Bos primigenius), oraz jego podgatunku (nieraz traktowanego jak osobny gatunek) – zebu (Bos taurus indicus albo Bos indicus), występującego w strefie klimatów gorących.

Pogłowie bydła (bydło domowe i bawoły) na świecie w 2009 oszacowano na ponad 1,5 mld sztuk[2]. Według danych FAO z 2010[3], głównymi producentami są Indie – 321 mln, Brazylia – 211 mln, Chiny – 107 mln i Stany Zjednoczone – 94 mln.

Odniesienia w kulturze edytuj

  • Bydło występuje w heraldyce; ich wizerunek umieszczony jest w herbach szlacheckich, miejskich, terytorialnych lub państwowych.

Galeria edytuj


Uwagi edytuj

  1. Nazwa uznana decyzją Międzynarodowej Komisji Nomenklatury Zoologicznej, 2003 (zob. Nomenklatura zoologiczna).

Przypisy edytuj

  1. Halina Komosińska, Elżbieta Podsiadło: Ssaki kopytne : przewodnik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. ISBN 83-01-13806-8.
  2. Livestock in the balance. „The State of Food and Agriculture 2009 – FAO”, s. 26, 2009. Food and Agriculture Organization of the United Nations. ISSN 0081-4539. (ang.). 
  3. Production > Live Animals – Cattle and Buffaloes – Number of heads by country (2010). Food and Agriculture Organization of the United Nations. [dostęp 2012-05-12]. (ang.).