Polana Smutkowska – polana w Roztoce Ryterskiej położona na wysokości 680-750 m n.p.m., u podnóża Jaworzyny Małej (884 m n.p.m.) w Paśmie Radziejowej w Beskidzie Sądeckim w dolinie bezimiennego obecnie (kiedyś zwanym Jasionowskim, Podjasionowskim) potoku będącego bocznym dopływem Małej Roztoki. Nazwa polany miałaby pochodzić od jej położenia w "smutnej" dolinie, do której słońce zagląda na krótko i szybko zachodzi za położone naprzeciw polany wzniesienia Jaworzyny: Bystrą (803 m n.p.m.) i Małą (884 m n.p.m.). Natomiast na mapie katastralnej z 1846 roku figuruje jako "Polana Smułkowska". Według E.Pawłowskiego polana swą nazwę zawdzięcza właścicielowi o nazwisku "Smułka". Do połowy lat 80. XX wieku użytkowana była przez dwóch właścicieli jako łąka kośna. Obecnie w połowie jest zalesiona, a druga nieużytkowana powoli zarasta.

BibliografiaEdytuj

  1. Plan Gminy Rytro.1:1700
  2. E.Pawłowski ."Nazwy terenowe ziemi sądeckiej" Wrocław 1984
  3. Mapa Turystyczna Beskid Sądecki 1;50000. Agencja W i T. Piwniczna 2007.
  4. Mapa turystyczna Piwniczna-Zdrój i okolice.1:50 000.Ag. Wyd. W i T.Piwniczna