Pole firnowe

obszar akumulacji śniegu i powstawania lodu w górach

Pole firnowe – obszar u początku lodowca górskiego, powyżej linii wiecznego śniegu.

Pole firnowe u szczytu Säuleck

Pola firnowe najczęściej zajmują kotliny górskie i rozległe zagłębienia. Są strefą akumulacji, w której dochodzi do nagromadzania mas śnieżnych i ich stopniowego przeobrażania w firn, lód firnowy, lód lodowcowy, oraz obszarami zasilania lodowca. Na obszarach pól firnowych powstają cyrki lodowcowe[1].

PrzypisyEdytuj

  1. firnowe pole, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2022-05-06].