Otwórz menu główne

Polska Akcja Humanitarna (Polish Humanitarian Action, skrót PAH) – organizacja pozarządowa, której celem jest udzielanie pomocy humanitarnej i rozwojowej osobom dotkniętym skutkami klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych. Organizacja powstała 26 grudnia 1992[1]. Od początku swojej działalności PAH udzieliła pomocy w 44 krajach, obecnie prowadzi stałe misje w Sudanie Południowym, Somalii, Syrii, Iraku i na wschodniej Ukrainie. Organizacja działa również na terenie Polski – od 1998 roku prowadzi program dożywiania dzieci Pajacyk, który wspiera dzieci w kraju i na świecie. Ważnym elementem pracy fundacji są również działania edukacyjne.

Polska Akcja Humanitarna
Państwo  Polska
Data założenia 26 grudnia 1992
Rodzaj stowarzyszenia OPP
Profil działalności pomoc humanitarna
Zasięg Polska i zagranica
Prezes Janina Ochojska
Nr KRS 0000136833
Data rejestracji 28 października 2002
brak współrzędnych
Strona internetowa
Obóz dla uchodźców wewnętrznych, Mogadiszu, Somalia, marzec 2016. Fot. PAH.

Spis treści

DziałaniaEdytuj

Polska Akcja Humanitarna specjalizuje się w zapewnianiu dostępu do wody[2], odpowiednich warunków sanitarnych oraz edukacji z zakresu prawidłowej higieny. Buduje, naprawia, utrzymuje infrastrukturę wodną. Organizacja pomaga również poprzez dostarczanie żywności (FSL), odbudowę schronień i budynków użyteczności publicznej (shelter), dystrybucje najpotrzebniejszych przedmiotów (NFI) (np. zestawy odzieży, koce, namioty, moskitiery, tabletki do uzdatniania wody, środki higieny osobistej itd.), pomoc medyczną.

W swoich działaniach PAH szczególnie uwzględnia potrzeby osób najbardziej narażonych na skutki kryzysu - dzieci, kobiet, uchodźców i osoby wewnętrznie przesiedlonych (IDPs). W działania Polskiej Akcji Humanitarnej włączana jest społeczność lokalna. Ważnym elementem działań PAH jest edukacja[3] polskiego społeczeństwa poprzez promowanie wartości humanitarnych. PAH prowadzi projekty skierowane do dzieci i młodzieży, prowadzi cykliczne kampanie informacyjne.

Pomoc jakiej udziela Polska Akcja Humanitarna jest możliwa dzięki wsparciu osób indywidualnych[4], donorów instytucjonalnych i firm. Kluczowa w niesieniu profesjonalnej pomocy jest również współpraca z partnerami lokalnymi i koordynacja pomocy humanitarnej w oparciu o międzynarodowe standardy SPHERE.

Za rok 2008 nagrodzona została Europejską Nagrodą Obywatelską[5].

Władze organizacjiEdytuj

Prezesem Zarządu Fundacji jest Janina Ochojska, funkcję wiceprezesa pełni Grzegorz Gruca.

Pozostałymi członkami Zarządu są Sylvie Prokopowicz, Maciej Bagiński oraz Katarzyna Ewa Górska.

W skład rady fundacji wchodzi:  Janina Ochojska i Włodzimierz Sarna.

W skład komisji rewizyjnej wchodzą: Henryk Wujec, Dariusz Płatek, Paulina Pilch.

Biura regionalne Polskiej Akcji Humanitarnej znajdują się w:

Zasady udzielania pomocy humanitarnejEdytuj

Pomoc humanitarna to działania mające na celu ratowanie życia i niwelowanie cierpienia ludzi poszkodowanych na skutek kryzysów humanitarnych. Pomoc humanitarna świadczona jest w oparciu o potrzeby ludzi i poprzedzona rozpoznaniem potrzeb. Kieruje się poniższymi zasadami:

  • humanitaryzmu – niezależnie od warunków, każdy człowiek powinien być traktowany z szacunkiem a  jego życie stanowi wartość, którą należy chronić. Humanitaryzm przejawia się w ratowaniu życia ludzkiego oraz zmniejszaniu cierpienia;
  • bezstronności – podstawą niesienia pomocy humanitarnej jest wyłącznie zaistniała potrzeba, udzielanie pomocy humanitarnej nie może być uzależnione od narodowości, rasy, wyznania ani poglądów politycznych czy zaszłości historycznych;
  • neutralności – udzielanie pomocy humanitarnej nie łączy się ze wspieraniem żadnej ze stron konfliktu zbrojnego lub innego sporu, w trakcie którego organizowana jest pomoc humanitarna;
  • niezależności – oznaczająca autonomię celów humanitarnych oraz politycznych, gospodarczych i militarnych.

Stałe misje Polskiej Akcji HumanitarnejEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj