Organizacja pozarządowa

organizacja działająca na rzecz wybranego interesu, niebędąca instytucją rządową i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku
NGO – oznaczenie literowe powiatu gołdapskiego na tablicach rejestracyjnych pojazdów w Polsce

Organizacja pozarządowa (ang. non-government organization, popularny skrót NGO) – organizacja działająca na rzecz wybranego interesu i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku.

W prawie międzynarodowym, w odróżnieniu od organizacji międzyrządowych, organizacje pozarządowe grupują nie państwa, lecz osoby fizyczne lub prawne, i z reguły z różnych krajów (najczęściej przyjmuje się, że minimum z trzech). Działają w oparciu o prawo krajowe siedziby organizacji, a powstają w wyniku nie umowy międzynarodowej, ale umowy cywilnoprawnej.

Organizacje pozarządowe bywają nazywane trzecim sektorem, obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i rynkowego (przedsiębiorców). Organizacje pozarządowe – w odróżnieniu od organów publicznych a podobnie jak przedsiębiorcy – są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale – w odróżnieniu od przedsiębiorstw a podobnie jak władze publiczne – działają w interesie publicznym, a nie prywatnym. Charakterystyczną cechą organizacji pozarządowych jest więc brak powiązań z władzą publiczną[1].

Termin „organizacja pozarządowa” nie jest równoznaczny z terminem „organizacja społeczna”, np. związek zawodowy jest organizacją społeczną, lecz nie jest organizacją pozarządową.

Organizacje pozarządowe w PolsceEdytuj

W polskim prawie definicję ustawową organizacji pozarządowej zawiera art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), zgodnie z którym organizacjami pozarządowymi są, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, przy czym niektórych przepisów ustawy nie stosuje się do fundacji publicznych i fundacji partii politycznych.

56% Polek i Polaków ufa NGO-som wynika z badań Stowarzyszenia Klon/Jawor, przeprowadzonych w listopadzie 2020 roku[2].

Najważniejsze fakty o organizacjach pozarządowych w Polsce:

  • W Polsce zarejestrowanych jest 143 000 organizacji[3]
  • 8 600 organizacjom pozarządowym w Polsce można przekazywać 1%[4]
  • Roczny budżet organizacji pozarządowej w Polsce to 28 000 PLN[5]
  • 63% organizacji współpracuje z wolontariuszami i wolontariuszkami[6]

W Polsce agregatorem informacji na temat organizacji pozarządowych jest portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Co to jest organizacja pozarządowa (NGO)?. fakty.ngo.pl. [dostęp 2018-07-19].
  2. Jak Polki i Polacy widzą organizacje społeczne? Przeczytaj o tym w e-booku, ngo.pl [dostęp 2021-06-13] (pol.).
  3. Liczba NGO w Polsce, ngo.pl [dostęp 2021-06-13] (pol.).
  4. Organizacje pożytku publicznego (OPP) i 1% podatku, ngo.pl [dostęp 2021-06-13] (pol.).
  5. Finanse NGO, ngo.pl [dostęp 2021-06-13] (pol.).
  6. Wolontariat w organizacjach, ngo.pl [dostęp 2021-06-13] (pol.).

Linki zewnętrzneEdytuj