Sektor finansów publicznych

Sektor finansów publicznych – zbiór państwowych i samorządowych osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, finansowanych głównie lub wyłącznie ze środków budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podział edytuj

W sektorze finansów publicznych wyodrębnić można:

  • sektor rządowy;
  • sektor samorządowy – jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz podległe tym organom jednostki organizacyjne.

Zgodnie art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do sektora finansów publicznych zalicza się[1]:

Przypisy edytuj

  1. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634.
  2. Bożena Ciupek, Teresa Famulska, Artur Walasik: Sektor finansów publicznych. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2012, s. 12–13. ISBN 978-83-7228-299-6.