Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC)organizacja pracodawców działająca na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r., reprezentująca branżę chemiczną wobec organów administracji publicznej krajowej i zagranicznej oraz organizacji międzynarodowych.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Państwo

 Polska

Adres

00-654 Warszawa
ul. Śniadeckich 17

Data założenia

1988

Forma prawna

organizacja pracodawców

Prezes

Tomasz Zieliński

Nr KRS

0000015704

brak współrzędnych
Strona internetowa

Polska Izba Przemysłu Chemicznego powstała w 1988 r. Zrzesza blisko 150 podmiotów członkowskich[1].

Działa na rzecz ochrony i umocnienia pozycji konkurencyjnej polskiego przemysłu chemicznego. Jako jedyna polska organizacja jest członkiem rzeczywistym Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC.

Od 2013 r. Prezesem Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego jest dr inż. Tomasz Zieliński[2].

Członkowie Polskiej Izby Przemysłu ChemicznegoEdytuj

 • Producenci chemikaliów
 • Przedsiębiorstwa sektora petrochemicznego i rafineryjnego
 • Firmy transportowe, dystrybucyjne
 • Przedstawicielstwa firm zagranicznych
 • Biura projektowe, firmy konsultingowe
 • Instytuty naukowe
 
Logotyp Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Główne cele i przedmiot działalnościEdytuj

Do zadań statutowych Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego należy:

 • Wspieranie działań na rzecz rozwoju branży chemicznej
 • Oddziaływanie na kształt ustawodawstwa gospodarczego i socjalnego wspierającego zrównoważony rozwój przemysłu chemicznego oraz uwzględniającego prawa i interesy członków
 • Reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych Członków na szczeblu ogólnokrajowym i międzynarodowym
 • Ochrona praw i reprezentowanie interesów Członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego i innych władz, związków zawodowych pracowników i innych organizacji

Obszary działalnościEdytuj

 • Rzecznictwo i współpraca z administracją krajową i unijną
 • Polityka energetyczno-klimatyczna
 • Ochrona środowiska
 • Promocja konkurencyjności i ochrona rynku
 • Transport i dystrybucja
 • Bezpieczeństwo pracy i procesowe
 • Zrównoważony rozwój
 • Innowacyjność
 • Wizerunek i komunikacja

Komisje tematyczneEdytuj

W strukturze Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego działa pięć komisji tematycznych, w skład których wchodzą Członkowie zrzeszonych organizacji i eksperci zewnętrzni.

Lista komisji:

 • Komisja Badań i Innowacji
 • Komisja Bezpieczeństwa i Techniki
 • Komisja Gospodarki
 • Komisja Środowiska
 • Komisja Transportu i Dystrybucji

ProjektyEdytuj

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest realizatorem wielu projektów wewnętrznych, m.in.:

 • Kampania „Polska Chemia”
 • Program "Bezpieczna Chemia"
 • Projekt "Chemia 4.0"
 • Program "ChemHR"

Jest także organizatorem Kongresu "Polska Chemia", będącego jednym z najważniejszych wydarzeń branży chemicznej w Polsce[3].

Polska Izba Przemysłu Chemicznego sprawuje także bezpośredni nadzór nad realizacją międzynarodowego programu Responsible Care ("Odpowiedzialność i Troska") w Polsce[4].

PrzypisyEdytuj

 1. Wg danych ze strony internetowej PIPC. Stan na 09.2021 r.
 2. Zarząd PIPC - O nas - PIPC, www.pipc.org.pl [dostęp 2021-09-07].
 3. Kongres - O kongresie - Kongres Polska Chemia, www.kongrespolskachemia.pl [dostęp 2021-09-07].
 4. Responsible Care - O Programie, www.rc.com.pl [dostęp 2021-09-07].

Linki zewnętrzneEdytuj

Strona Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego