Polska Misja Medyczna

Polska Misja Medyczna (PMM) – polska pozarządowa humanitarna organizacja non-profit.

Polska Misja Medyczna
Państwo

 Polska

Data założenia

1999

Rodzaj stowarzyszenia

OPP

Nr KRS

0000162022

brak współrzędnych
Strona internetowa

Powstanie PMM

edytuj

Stowarzyszenie działa od kwietnia 1999. Zostało założone przez grupę polskich lekarzy i pielęgniarek. Bezpośrednim impulsem prowadzącym do powstania była katastrofa humanitarna spowodowana wybuchem wojny w Kosowie i masowe ucieczki Albańczyków z terenów objętych konfliktem.

Działalność

edytuj

Akcje stowarzyszenia obejmują ludzi zepchniętych na margines uwagi społecznej w Polsce i na świecie.

Na terenie Polski

edytuj

Działania na obszarze Polski obejmują grupy niemające dostępu do opieki medycznej, takie jak społeczność Romów, środowiska imigrantów oraz bezdomnych. Na terenie Polski przeprowadzane są także kampanie profilaktyczne.

Międzynarodowa

edytuj

Aktywność zagraniczna opiera się na realizacji kilkuletnich programów pomocowych, ukierunkowanych na zaspokojenie konkretnych potrzeb kraju docelowego. Akcje przeprowadzane są przy udziale firm-partnerów.

Polska Misja Medyczna wyznaczyła sobie następujące cele:

  1. Doraźna pomoc medyczna ofiarom wojen, kataklizmów i klęsk żywiołowych.
  2. Pomoc humanitarna
  3. Pomoc medyczna Polakom mieszkającym na Wschodzie.
  4. Kształcenie kadry medycznej i ludności cywilnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz podstawowych i zaawansowanych zabiegów ratujących życie.

Członkowie PMM

edytuj

Działania Misji opierają się głównie na pracy wolontariuszy. W skład zespołu wchodzą lekarze, pielęgniarze, ratownicy, rehabilitanci, a także psychologowie i analitycy medyczni.

Linki zewnętrzne

edytuj