Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) – pozarządowa, samopomocowa, niedochodowa organizacja społeczna, zajmująca się pomocą dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną, która do marca 2016 działała pod nazwą Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Państwo  Polska
Siedziba Warszawa
Data założenia 1991
Status OPP
Zasięg ogólnopolskie Stowarzyszenie posiadające 119 kół terenowych
Prezes Zarządu Głównego Monika Zima - Parjaszewska
Członkowie 11 241
Nr KRS 0000162757
Data rejestracji 28 maja 2003
brak współrzędnych
Strona internetowa

Powstała w 1991 roku, po oddzieleniu się od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci specjalistycznej struktury o nazwie Komitet i Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski – pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej ogólnokrajowego ruchu rodziców reprezentujących interesy dzieci specjalnej troski.

Zasadniczym celem statutowym organizacji jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin (za Statutem).

Od 1970 roku organizacja jest członkiem Międzynarodowej Ligi Stowarzyszeń na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – (ang. ILSMH, obecnie Inclusion International). W kręgu organizacji powstał tzw. system stargardzki, służący wspieraniu osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Od czerwca 2016 roku Prezesem Zarządu Głównego PSONI jest Monika Zima-Parjaszewska, a prezesem honorowym – Krystyna Mrugalska, wieloletnia prezes PSONI[1].

Stowarzyszenie od 2005 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.

PrzypisyEdytuj

  1. władze stowarzyszenia – PSONI (pol.). Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. [dostęp 2020-07-27].