Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne (PTOiTr) – stowarzyszenie naukowe założone w 1928 roku w Poznaniu. Zrzesza lekarzy ortopedów, lekarzy innej specjalności interesujących się zagadnieniami ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne
Państwo  Polska
Siedziba Radom
Data założenia 1928
Prezes Marek Synder
brak współrzędnych
Strona internetowa

HistoriaEdytuj

Pierwszy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego odbył się w Poznaniu 17 listopada 1928 roku. W przeddzień Zjazdu ukazał się pierwszy zeszyt Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej, oficjalnego organu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego. Do dnia dzisiejszego członkostwem honorowym PTOiTr wyróżnionych zostało 51 osób, a medalem imienia profesora Adama Grucy (1985 r.) 21 osób.

Prezesi PTOiTrEdytuj

Prezesami PROiTr byli:[1]

Sekcje PTOiTrEdytuj

 • Sek­cja Chi­rur­gii Bar­ku i Łok­cia
 • Sek­cja Chi­rur­gii Ko­la­na, Ar­tro­sko­pii i Trau­ma­to­lo­gii Spor­to­wej
 • Sek­cja Chi­rur­gii Rę­ki
 • Sek­cja Cho­rób Me­ta­bo­licz­nych Tkan­ki Kost­nej
 • Sek­cja Or­to­pe­dii Dzie­cię­cej
 • Sek­cja Or­to­pe­dii On­ko­lo­gicz­nej
 • Sek­cja Oste­osyn­te­zy
 • Sek­cja Reu­mo­or­to­pe­dii
 • Sek­cja Spon­dy­lo­or­to­pe­dii

Obecny Zarząd Główny PTOiTrEdytuj

 • Prezes - Marek Synder
 • I Wiceprezes - Andrzej Bohatyrewicz
 • II Wiceprezes - Leszek Romanowski
 • Członkowie - Jarosław Czubak i Bogdan Koczy
 • Redaktor Naczelny Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej ((ang.) Polish Orthopaedics & Traumatology) - Andrzej Nowakowski
 • Sekretarz - Marek Drobniewski
 • Skarbnik - Andrzej Borowski

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj